Hvorfor bruke en profesjonell malermester?

Malingsspann og rulle

Hvorfor er det viktig å bruke en profesjonell malermester som garanterer resultatet?

Kunnskap gir trygghet

En malermester har faglig utdannelse innen for malerfaget, gått i læren, tatt svennebrev og til sist mesterbrevet i malerfaget. Dette er en trygghet. I noen tilfeller er det dessverre også noen som er flinke malermestere, man kan ikke styre økonomi, mens andre er flinke med økonomien. Veien til raske penger går igjennom dårlige håndverkere, innleid arbeidskraft man ikke kjenner og man må derfor være forsiktig med hvem man velger. Jeg ( Raymond ) mener at en malermester med faste ansatte fagarbeidere gir den største tryggheten. At bedriften har holdt på i mange år, med en viss omsetning og resultat er også en viktig faktor.

Gode referanser og høy kvalitet

Det som kanskje er aller viktigst er å sjekke referanser, gjerne dra å se på arbeidet som er utført for 1,2,3 år siden.

En profesjonell malermester vil også skrive en kontrakt på arbeidet. Norsk standard sier 5 års garanti på arbeidet. Da er det viktig å bruke en malermester bedrift som har vært en del år i bransjen, hvis ikke er jo ikke garantien verdt noe.

Våre erfaringer i Alfa Malermesterfirma AS med store fasadeprosjekter

Styret i et borettslag/sameie har ansvar for å gjennomføre rehabilitering av utvendige fasader. Styret har ofte ikke noen som har erfaring med slikt arbeid og må ofte stole på tilbud og informasjon fra aktørene om det som skal gjøres osv. Man kan bli veldig fokusert på økonomi og velge de som er billigst, selv om en del av de nødvendige kriteriene ikke oppfylles. Man velger å tro at det går greit allikevel, men dette er ikke alltid tilfelle. Om man ikke er på vakt kan man bli sittende med store problemer i etterkant, som kan bli veldig kostbart.

Gjør det grundig, ikke billig – vår anbefaling

Det kan lett bli brukt feil puss, feil maling som igjen kan gi et dårlig resultat, både på kort tid og lengre tid. Derfor er vår erfaring med fasader: Bruk en malermester, få et oversiktlig tilbud, ikke bare en side med noe tekst og en pris. Sjekk referanser, se hva malermesteren har av kvalitet og økonomiske fordeler.

Det tar tid å etablere en solid bedrift med gode referanser. Se på regnskapstallene, det gjør man gratis på www.proff.no her kan man raskt få et overblikk over tallene i regnskapet. Som en tommelfinger regle bør lønnskostnadene være ca 40 % av omsetningen, om man bruker faste ansatte da. Ligger denne kostnaden langt lavere, betyr det at man leier inn andre bedrifter og har dermed ikke kontroll på lønnsavtaler og hvilken forhold arbeideren har. Og kan indirekte være med å undergrave Norsk arbeidsliv og det vi ønsker å ha i Norsk arbeidsliv. Dessverre er det mange cowboyer i vår bransje.

Vi har erfaring med å gi riktige tilbud

Vår erfaring er at tilbudene vi gir stort sett holder når det gjelder oppgitte priser og behandling. Da Alfa Malermesterfirma AS har lang erfaring, selv med befaring og syn fra bakken, skal kundene føle seg trygge og arbeidet utført som avtalt, innenfor den avtalte ramme. Alfa Malermester benytter stort sett faste ansatte til våre prosjekter.

Hva bør man unngå?

Se opp for useriøse aktører!

Useriøse aktører går snarveier og er stort sette ute etter lett gevinst. For å kunne få dette til må man gjøre en del ting som ikke en seriøs aktører ikke gjør. De betaler ikke moms, skatt av ansattes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, obligatorisk tjeneste pensjon (OTP ), har ikke yrkesskade forsikringer eller tredjemanns forsikring. Ofte har de doble kontrakter med sine ansatte, en som myndighetene ser, og en kontrakt ingen andre ser, som er vesentlig lavere betalt. Arbeiderne lever under kummerlige forhold og er godt underbetalte. Dessverre er det noen malermestere som gjør dette eller benytter seg av underentreprenører som har slike holdninger, hvor gevinst er det som teller. Dette kaller vi kjeltringer på godt norsk. Vær derfor varsom og sjekk ut bedriftene som dere ønsker å inngå en kontrakt med.

Velg en profesjonell malermester, velg Alfa! Vi garanterer resultatet!

Her er eksempel på noen av våre referanser:

Se flere her →

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!