Vinduer

Vi utfører følgende arbeider:

  • Vindusmaling med lift / stillaser
  • Nyere vinduer / malerbehandles
  • Eldre vinduer / malerbehandles

Alfa Malermesterfirma AS maler svært mange vinduer i løpet av ett år i Oslo og omhegn.

Utvendig vedlikehold av vinduer/balkongdører er meget viktig, slik at man unngår utskifting av disse for tidlig. Riktig vedlikehold kan gjøre at vinduer og balkongdører holder lenge!

Alfa Malermesterfirma AS har dyktige malere som kan utføre dette arbeidet.

Alle våre ansatte som benytter lift, har egne personløftebevis. Dette beviset er meget viktig å inneha i forhold til egen og omgivelsenes sikkerhet.

Alfa Malermesterfirma AS kan tilby en total ramme på maling av vinduer, og kan etter ønske også legge inn en rammeavtale på oppmaling av vinduene.

Ullevål hageby med sine mange hus og blokker har inngått en langvarig rammeavtale på maling av vinduer og dører.