Samarbeidspartnere

Alfa Malermesterfirma AS, har igjennom flere år opparbeidet gode relasjoner til forskjellige malingsleverandører. Dette gir oss en trygghet på produktene og at leverandørene ivaretar oss som en profesjonell aktør i markedet. Dette tryggheten ønsker vi også at Dere som kunde skal få oppleve hos oss, både som utførende malermesterfirma, og ved at produktene som benyttes er av topp kvalitet!

Klikk på den enkelte samarbeidspartner for å se utfyllende informasjon.

MaloramaVi er medlem av MAL og ca 80-90% av våre innkjøp gjøres gjennom Malorama. Mange malermestre som er medlem av MAL handler igjennom Malorama. Organisasjon er spredd over det ganske land. Derfor er uttaket uavhengig om det gjøres i Trondheim eller Oslo. MAL kjøper inn varer fra mange leverandører og selger dette igjen, ut til medlemmene.
NorsjøVi har inngått en avtale med Nordsjø om markedsstøtte i forbindelse med profilering av Alfa Malermesterfirma AS. Nordsjø er i dag en del av verdens største malingskonsern – Akzo Nobel – og er leverandør av maling, sparkel, lim, glassfiber o.l. Nordsjøs produksjonsenheter er ISO 9001 kvalitetstyrt og ISO 14001 miljøsertifisert. Kvalitetssikringen omfatter bl.a. løpende intern kontroll av råvarer og ferdigvarer, og sikrer derved jevn og høy kvalitet på produktene. For fargesetting, produktinformasjon, inspirasjon og annet om Nordsjø.
JotunVi har også rammeavtale med Jotun Malingsfabrikk, som leverer malerprodukter for inn og utvendig malerarbeider.
ScanoxVi har også rammeavtale med Scanox malingsfabrikk, som leverer malerprodukter for inn og utvendig malerarbeider.
STSSTS lager selv kjemikaliene til malingsfjerning i sine fabrikker i Mo i Rana. Kjemiingeniørene de har ansatt i Oslo er meget dyktige på silikatsystemer og pussunderlag. Ved malingsfjerning og bruk av Deres tysk importerte Keim Silikatsystem, stiller også STS med egne kjemiingeniører til rådighet. Det blir utarbeidet rapporter med anbefalt pusskvaliteter og bruk av silikatmalinger. Keim silikatmaling har noen av de beste silikatprodukter som finnes på markedet. Dette kan dokumenteres ved nærmere henvendelse. Kun de beste råstoffer blir brukt.
Polyflor KirkengKirkeng er vår hovedleverandør av gulvbelegg. Vi benytter mest vinylbelegg av typen Polyflor xl 2000. Denne vinylen kan brukes på bad og på områder som er utsatt for stor slitasje som f.eks. skoler, kontorer, barnehager o.l.
STOPå utvendig murfasader benytter vi olje produkter fra STO.