Oppussing av 36 stk. trappeoppganger I Dælenga borettslag

Etter en anbudskonkurranse med mange interesserte aktører vant Alfa Malermesterfirma AS konkurransen om å pusse opp 36 stk. trappeoppganger på Dælenga i Oslo.

Oppdraget bestod av følgende:
– Branntetting av alle loftsdørene.
– Mure og tette større skader i pussen etter innsetning av dører.
– Generelt rette opp skader på veggene.
– Male opp tak, vegger med to farger, rekkverk, dører med karmer og vinduer.
– Legging av nytt gulvbelegg i alle oppganger.

Etter kontrakten var underskrevet var det oppstart høsten 2017. Prosjektet skulle ferdigstilles innen mai 2018. Kontraktsummen var på over 5 millioner kr. eks. m.v.a.

Fargevalg og stil

På et så stort prosjekt hadde borettslaget engasjert en fargekonsulent som utarbeidet 3 forslag for fargevalg og gulvvalg. Disse 3 alternativene ble satt opp i tre forskjellige trappeoppganger slik at beboerne kunne oppleve forslagene og stemme over hvilket forslag de syntes var best. Etter avstemmingen falt avgjørelsen på alternativet som fikk flest stemmer. Alle de 36 stk. trappeoppgangene skulle behandles likt etter den stilen som ble valgt.

Tilrettelegging og HMS

For å ivareta arbeidernes behov ble det i samarbeid med vaktmester og styret tilrettelagt rom for lagring av utstyr, oppholdsrom for pauser og toalett. Et godt samarbeid med vaktmester og styrets representant ble opprettet for at alt skulle gå mest mulig knirkefritt for alle involverte, også beboerne. Det er veldig viktig på store prosjekter å ha en god kommunikasjon hele veien. Vi tar dette veldig seriøst i Alfa og tar ekstra hensyn til beboere.

HMS ble selvfølgelig strengt ivaretatt. Det ble holdt et oppstartsmøte, en grundig risikovurdering og annen relevant informasjon ble gjennomgått og diskutert. Når alt dette var gjennomført kunne arbeidet starte.

Arbeidsprosessen

Første oppgave var å branntette loftsdørene. Arbeidet ble lagt opp slik at alt dette sto klart før malerne skulle begynne på trappeoppgangene. Neste oppgave på lista var da å starte murerarbeidet.

Viktig å tilpasse seg eksisterende grunnlag

Først måtte murskadene utbedres med en hydraulisk kalkmørtel. Det er viktig å finne den riktige murmørtelen slik at ny mørtel passer med gammel mørtel i pussens bevegelser. Bruker man feil mørtel vil det kunne oppstå spenninger mellom ny og gammel murpuss. Dette kan gi riss og sprekker rundt skadde områder i trappeoppgangen. Etter murarbeidet var gjennomført måtte det legges bunnfyllingslister og fuges med godkjent brannfugemasse rundt dørene.

Gammelt gulvbelegg fjernes

Alt gulvbelegg og trappeneser i trinnene ble fjernet for hånd. Det ble brukt barkespader og brekkjern. Når dette var utført ble belegget hentet og deponert på et godkjent søppelmottak.

Smuss og skitt vaskes bort

Før malerarbeidet startet måtte smuss og skitt fjernes ved vasking og bruk av en svakt alkalisk vaskemiddel som fjerner smuss og forurensninger.

Sparkling og sliping

Deretter måtte flatene flekksparkles for å jevne ut skader og sår på flatene i oppgangen. Blanke underlag må også lett slipes for å matte ned underlaget for å gi god heft til underlaget. Gjelder både på tak, vegger, dør med karm og vinduer. Det brukes forskjellige produkter på de forskjellige underlagene. Det er veldig viktig å bruke riktige materialer da underlaget beveger seg forskjellig.

Maling av vegger, gulv og tak

Vi startet først med taket. Der valgte vi å bruke en glans 07, pva maling. Siden tak ikke er utsatt for slitasje på samme måte som vegger er det ikke behov for like sterk maling som på veggene. Veggene skulle ha to farger med deling ca 1,2m fra gulvet. Vi malte da overfagen først med en akrylmaling glans 25, som er en kraftig og slitesterk maling. Vi målte opp, slo snor og tapet opp for å lage skille til underfargen. Vi malte også tapen med overfargen for å mette mellomrommet mellom tape og trappeveggen. Til slutt males underfargen og tapen rives av etter at underfargen i oppgangen var ferdig malt.

Etter maling av vegger og tak grunnet vi dørbladene, karmene og vinduene. Vi malte disse deretter med to strøk akrylmaling for treverk, glans 40. Det gir en sterk og god overflate. Rekkverket ble også behandlet med en metalmaling glans 70, som gir en fin og slitesterk overflate. Opptrinnene i oppgangene ble malt med en betongmaling i glans 40 i en farge som passet fint til gulvbelegget.

Nytt gulvbelegg

Til slutt men ikke minst ble gulvbelegget lagt i stusstrinn og repoer i trappeoppgangene. Det ble fullført med trappenese i aluminium med riller som gir sklisikring.

Ferdigstillelse og overlevering

Etter at alle trappeoppganger var ferdigstilt til avtalt tid i Mai 2018 ble det tilslutt gjennomført en befaring på alle oppgangene over flere dager for å sjekke at alt arbeidet var riktig utført. Alt var i orden og kunden var fornøyd. Vi overleverte dermed arbeidet til en fornøyd kunde.

Alfa Malermesterfirma AS er gode på store prosjekter

Vi i Alfa har over 40 års erfaring med store maleroppdrag i Oslo og Akershus. Sjekk ut noen av våre referanserkunder på trappeoppgang og fasade her.

Du kan trygt overlate store prosjekter til oss!
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi tilbyr gratis befaring og fast pris!

Med vennlig hilsen,
Raymond Tøgard
Malermester i Oslo

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!