Trenger fasaden min rehabilitering? Hva er tegnene?

Avflasset maling, sprekker og slitt mur. Føler du på at borettslagets/sameiets fasade kunne trengt et ansiktsløft? En vedlikeholdt og fin fasade er viktig for å skape trivsel i bygården eller nabolaget.

Her får du et innblikk i tegnene, prosessen, hva du bør gjøre og unngå.

Når er det på tide å rehabilitere fasaden? Hva er de 3 mest åpenbare tegnene?

1. Overflaten er skadet og malingen flasser av

Et tydelig tegn på at det er på tide å gjøre noe med fasaden er når maling allerede har begynt å flasse av. Det er lett synlig, puss og maling begynner å falle ned og det blir stygt på flatene. Dette er det mest åpenbare tegnet på at fasaden er på overtid og trenger rehabilitering.

Vann som har trengt inn til underlaget er årsaken
Årsaken til at overflaten flasser er at vann har trukket inn i sprekker og riss og løst opp underlaget fra innsiden. Man kan også oppleve at dette vannet fryser, og når vannet fryser utvider det seg ca 10 %. Dette skaper trykk og sprengninger i underlaget som forårsaker at malingen preller fortere av.

2. Skader på takrenner og nedløp

Et annet tegn man må se etter er skader rundt takrenner og nedløp. Over tid frakter takrenner og nedløp mye vann, dette slites ned over tid og kan forårsake lekkasjer. Ved for eksempel dårlige skjøter i rennene, kan det medføre at vann trenger ut og man opplever at store mengder vann treffer direkte på små flater. Som igjen blir skadet. Om dette ikke utarbeides kan det føre til videre større skader.

3. Nedfall fra fasaden eller taket

Et tegn på at det har gått for lenge siden vedlikehold er når fasaden begynner å slippe fra seg puss og biter. Det man har et stort fokus på i dag er nedfall som kan forårsake skader på mennesker og biler. Sikkerhet er selvfølgelig det viktigste! Dette ansvaret ligger på gårdeieren og det er derfor viktig at gårdeieren følger med på fasadene og setter igang nødvendig vedlikehold.

Kan forebygges

Mange legger varmekabler i takrenne og setter på snøfangere, dette hindrer det verste nedfallet, men det er fortsatt viktig å gjøre noe med årsaken til det nedfallet som kommer fra tak eller fasade.

Hva må man tenke på når man skal rehabilitere fasaden?

Be om tilbud fra seriøse aktører

Det første man bør gjøre er å få inn tilbud fra seriøse aktører. På den måten får man oversikt over kostnadene for rehabiliteringen og kan forberede seg. Kanskje man trenger finansiering, dette bør man sjekke opp med sine forretnings-forbindelser.

Kartlegge kostnader. Viktig å ikke underestimere

Det er også viktig at man ikke underestimerer hvor mye det koster. Man bør søke om et større beløpet enn tilbudet lyder på, da utforutsette ting kan dukke opp underveis. En generalforsamling i borettslaget/sameiet må også gjennomføres, slik at det blir stemt over forslagene, mulig det blir forhøyet husleie osv.

Velge en aktør med erfaring og kvalitet

En fasade utbedring er kostbar og bør holde i mange år. Derfor bør man velge en aktør som har vært på markedet mange år, har gode referanser og som gir et oversiktlig tilbud som er lett å forstå. Aktøren må ha profesjonelle ansvarlige og arbeidere som har faglig kunnskap og forståelse.

Man bør se etter kvalitetsmerker som feks: Mestermerket, Miljøfyrtårn, Startbank ID

Alfa Malermester har blant annet:

Hvilke utfordringer dukker under rehabilitering av fasadene?

Når man har valgt en aktør, type vedlikehold man skal utføre og kontrakten er underskrevet, er noen utfordringer som man bør være forberedt på før arbeidet skal starte.

Stillas

Det blir satt opp stillas som dekker fasaden, med duk/pressening foran. Man må regne med å miste dagslyset noe.

Tidlig arbeidstid og støy

Arbeidet begynner ofte tidlig på dagen rundt kl. 07, som gir bankelyder, snakking utenfor vinduene osv, man blir rett og slett forstyrret.

Vanninntrengning

Andre ting som kan skje er vanninntrenging rundt vinduene og lufteluker, slik at vann trenger igjennom og inn i vindusposten, under og over vinduer/balkongdører.

Riper i glass

Det kan komme riper på glasset etter murpuss. Malingssøl som arbeideren bruker glasskrape på kan ved feil bruk gi striper i glasset.

Uvedkommende i stillaset, lukk vinduene

Man kan også få uvedkommende inn på stillaset som ønsker å komme inn i leilighetene. Det betyr at vinduene hvor stillaset står må holdes lukket i oppussingstiden. Ved å fjerne stigen i nederste høyde gjør man det litt vanskeligere å komme seg opp på stillaset.

Det pleier å gå bra!

Til tross for disse mulige utfordringene, så pleier det som regel å gå bra. Vi i Alfa Malermesterfirma AS har gode rutiner som sikrer kvaliteten og tar hensyn til beboere under hele prosessen. Du kan trygt overlate store prosjekter til oss.

Hvorfor er det viktig å bruke profesjonelle malermester som garanterer resultatet?

Kunnskap gir trygghet

En malermester har faglig utdannelse innen for malerfaget, gått i læren, tatt svennebrev og til sist mesterbrevet i malerfaget. Dette er en trygghet. I noen tilfeller er det dessverre også noen som er flinke malermestere, man kan ikke styre økonomi, mens andre er flinke med økonomien. Veien til raske penger går igjennom dårlige håndverkere, innleid arbeidskraft man ikke kjenner og man må derfor være forsiktig med hvem man velger. Jeg ( Raymond ) mener at en malermester med faste ansatte fagarbeidere gir den største tryggheten. At bedriften har holdt på i mange år, med en viss omsetning og resultat er også en viktig faktor.

Gode referanser og høy kvalitet

Det som kanskje er aller viktigst er å sjekke referanser, gjerne dra å se på arbeidet som er utført for 1,2,3 år siden.

En profesjonell malermester vil også skrive en kontrakt på arbeidet. Norsk standard sier 5 års garanti på arbeidet. Da er det viktig å bruke en malermester bedrift som har vært en del år i bransjen, hvis ikke er jo ikke garantien verdt noe.

Våre erfaringer i Alfa Malermesterfirma AS med store fasadeprosjekter

Styret i et borettslag/sameie har ansvar for å gjennomføre rehabilitering av utvendige fasader. Styret har ofte ikke noen som har erfaring med slikt arbeid og må ofte stole på tilbud og informasjon fra aktørene om det som skal gjøres osv. Man kan bli veldig fokusert på økonomi og velge de som er billigst, selv om en del av de nødvendige kriteriene ikke oppfylles. Man velger å tro at det går greit allikevel, men dette er ikke alltid tilfelle. Om man ikke er på vakt kan man bli sittende med store problemer i etterkant, som kan bli veldig kostbart.

Gjør det grundig, ikke billig – vår anbefaling

Det kan lett bli brukt feil puss, feil maling som igjen kan gi et dårlig resultat, både på kort tid og lengre tid. Derfor er vår erfaring med fasader: Bruk en malermester, få et oversiktlig tilbud, ikke bare en side med noe tekst og en pris. Sjekk referanser, se hva malermesteren har av kvalitet og økonomiske fordeler.

Det tar tid å etablere en solid bedrift med gode referanser. Se på regnskapstallene, det gjør man gratis på www.proff.no her kan man raskt få et overblikk over tallene i regnskapet. Som en tommelfinger regle bør lønnskostnadene være ca 40 % av omsetningen, om man bruker faste ansatte da. Ligger denne kostnaden langt lavere, betyr det at man leier inn andre bedrifter og har dermed ikke kontroll på lønnsavtaler og hvilken forhold arbeideren har. Og kan indirekte være med å undergrave Norsk arbeidsliv og det vi ønsker å ha i Norsk arbeidsliv. Dessverre er det mange cowboyer i vår bransje.

Vi har erfaring med å gi riktige tilbud

Vår erfaring er at tilbudene vi gir stort sett holder når det gjelder oppgitte priser og behandling. Da Alfa Malermesterfirma AS har lang erfaring, selv med befaring og syn fra bakken, skal kundene føle seg trygge og arbeidet utført som avtalt, innenfor den avtalte ramme. Alfa Malermester benytter stort sett faste ansatte til våre prosjekter.

Hva bør man unngå?

Se opp for useriøse aktører!

Useriøse aktører går snarveier og er stort sette ute etter lett gevinst. For å kunne få dette til må man gjøre en del ting som ikke en seriøs aktør ikke gjør. De betaler ikke moms, skatt på ansattes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, obligatorisk tjeneste pensjon (OTP ), har ikke yrkesskade forsikringer, tredjemanns forsikring. Har doble kontrakter med sine ansatte, en som myndighetene ser, og en kontrakt ingen andre ser, som er vesentlig lavere. Arbeiderne lever under kummerlige forhold og er godt underbetalte. Dessverre er det noen malermestere som også kan benytte seg av underentreprenører som har slike holdninger, hvor gevinst er det som teller. Dette kaller vi på godt norsk kjeltringer. Vær derfor aktsom og sjekk ut bedriftene dere kommer i kontakt med og som dere ønsker å inngå en kontrakt med.

Velg en profesjonell malermester, velg Alfa! Vi garanterer resultatet!

Her er eksempel på noen av våre referanser:

Se flere her →

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!

Alfa Malermesterfirma Maler med malerulle
Kontakt for gratis befaring og fast pris

Kontakt oss for gratis befaring og fast pris!