Alfa Malermester

Miljøfyrtårn bedrift

Alfa Malermester har i flere tiår sørget for malerarbeid av høy kvalitet i Oslo og Omegn. Her er et utdrag av arbeider vi har utført.

miljøryrtårn Alfa Malermesterfirma AS er sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift. Dette er et sertifikat som beviser at bedriften tar miljøet på alvor og har gjort noe for å bidra med sitt.

Stat og kommuner er veldig opptatt av at de bedriftene de knytter til seg er bevisst på dette området. Vi har utarbeider en årlig klima- og miljørapport. Se rapporten her.

Miljøvennlige produkter

Alfa Malermesterfirma AS, arbeider aktivt med å benytte miljøvennlige produkter. Det gjør seg gjeldene ved at bedriften bestreber seg med å benytte helsemessige og miljøvennlige produkter for eksempel vanntynnbare malinger fremfor oljebaserte malinger til tre og stål. Vår hovedleverandør er Nordjø, Scanox og Jotun, de leverer maling som er godkjente miljøprodukter i EU og godkjent av asmatikerforbundet. Distriktsjef Enrico Batsiano hos Nordsjø treffes på mobilnr. 90 54 21 79. Salgskonsulent Bjørn Hansen hos Scanox treffes på mobilnr. 90 15 57 74. Salgskonsulent Tore Møll hos Jotun treffes på mobilnr. 90 78 00 28.

Maskiner og verneutstyr

Vi bestreber oss med å benytte maskiner og personlig verneutstyr til det ansatte. For eksempel benyttes slipemaskiner med avsug til støvsuger. Det benyttes støvmasker, kneputer og vernesko der dette er påkrevet. Hansker og hørselvern skal også benyttes i forbindelse med arbeider hvor dette er påkrevet. Ved maling med epoksymaling, skal syrefaste hansker og vernebriller alltid benyttes.

Emballasje og avfallsbehandling

Tom emballasjer blir levert til gjenvinning hos vår leverandør Norsk Gjenvinning AS.

Verneleder

Vår verneleder har gått vernelederkurs. I samarbeide med oss blir det 1 gang i året foretatt en runde hvor verne leder besøker alle ansatte og gjennomgår vernearbeidet i samarbeid med disse. Eventuelle tiltak blir da diskutert med ledelsen i bedriften.

Integrering/lærlinger

Alfa Malermesterfirma AS arbeider også aktivt for at våre nye landsmenn skal bli integrert i vårt samfunn. Vi har derfor flere med utenlands bakgrunn som har samme rettigheter som innfødte. Vi har også to stk lærlinger og prøver på den måten å styrke malerfaget. Disse er knyttet til opplæringskontoret for malere, og følger fag-pålagt opplæring, med skoler og intern opplæring.  Alfa Malermesterfirma AS er godkjent lærebedrift.

Klimaregnskaps rapport

Vi har utarbeider en årlig klima- og miljørapport.

 

Alfa Malermester Firmafakta Rapport