Eksperter på

Fasade-rehabilitering

Da har du kommet til rette plassen.  Alfa Malermester har lang erfaring innen fasade og fasaderehhabilitering, med høy kompetanse og dyktige fagarbeidere / malersvenner.

Vi er ekspert på store fasader.

Vi har to malermestere og ca 20 malere som utfører alt innen fasaderehabilitering og fasaderenovering.

Både trefasader og murfasader kan trygt overlates til oss.

Vi samarbeider tett med våre leverandører som STO, Nordsjø og Jotun.

Vi henvender oss hovedsakelig til borettslag, sameier og eiendomsforvaltere, og tar gjerne ansvaret for den totale rehabiliteringen av dine fasader. Dette innbefatter:

  • stillaser
  • malingsfjerning
  • murerarbeider
  • malerarbeider
  • snekkerarbeider
  • blikkenslagerarbeider.

Som oppdragsgiver, vil du kun ha Alfa Malermester å forhold deg til, fra kontrakten blir underskrevet og til oppdraget blir overlevert.

Ta kontakt med oss i Alfa Malermester, din profesjonelle partner på fasaderehabilitering.

male-fasade-1
male-fasade-2

Mange murfasader i dag har murpuss som underlag, ofte blir fasadene behandlet med feil maling som resulterer i skader på pussen og overliggende maling. Derfor deler vi ofte fasaderehabilitering inn i to alternativer:

Alternativ 1 – Rengjøring, flekkpussing og overmaling

Ofte en enklere oppussing av fasaden, hvor man rengjør, flekkpusser med en egnet puss og overmaler med en silikonhartsmaling som er en spenningsfri maling. Dette alternativet er det rimeligste alternativet som også er egnet for tidligere malte underlag.

Når fasaden tidligere har blitt påført en akrylmaling, kan man ikke overmale flatene med en silikatmaling. Silikatmalingen trenger et mineralsk underlag, dvs ren puss.  Med en akrylmaling i bunnen, vil også ofte underlaget ha riss og mikroriss, disse rissene vil suge vann og tilføre vannet til pussen.

Med en akrylmaling vil vannet bruke lengre tid på å fordampe igjennom malingsfilmen og man vil da få avflassinger og om vinteren frostskader i pussen som forårsaker avskallinger. Ved å rengjøre godt, og utbedre skadene med en puss som passer til underlaget vil overflaten igjen bli hel. Rissene klarer ikke en ren maling å dekke over, derfor tilsetter vi knust kvarts i malingen slik at dette kan dekke over rissene på en bedre måte og bygge bro over rissene.

Ved å bruke en silikonhartsmaling vil man heller ikke ha en for sterk maling på underlaget . En for sterk maling vil kunne lage spenninger i underlaget og forårsake spenninger mellom underlaget og malingsfilmen. Silkonhartsmalingen er spenningsfri og ligger derfor bedre på eksisterende underlag. En vel egnet behandling om økonomien ikke tilsier at man kan bekoste en full fasaderehabilitering med malingsfjerning og silikatmaling. Levetid vil være ca 10 år.

Ved senere oppussingav fasaden kan det være nødvendig å gå over til alternativ 2, med full fasaderehabilitering.

Alternativ 2 – Full malingsfjerning og bruk av silikatmaling.

Dette er en kvalitetsbehandling som er omfattende og dyr. Her går man inn å legger på kjemikalier på underlaget og fjerner dette med varmt vann og høyt trykk. Dette resulterer i skader på underliggende puss og pussarbeidene blir ofte omfattende og dyre.

Når man etterpusser fasaden, er det viktig å benytte riktig pusstype. Gamle bygårder har ofte en murfasade som er pusset med kalkmørtler som er myke og beveger seg mer en annen mørtel, som for eksempel sementmørtler eller kalk og sement sammen (KC).  I dag benyttes hydraulisk kalk som puss.

Etter pussarbeidene må også pussen herde i 14 dager for å oppta CO2 i sin herdeprosses. Etter dette kan man malerbehandle med silikatmaling som er en maling som binder seg kjemisk med pussen og på en måte danner en tynn film som vannet kan vandre i ut og inn. Den er helt diffusjonsåpen og vil gi en god og lang beskyttelse av underlaget. Levetid vil være 15-20 år.

Ved senere oppussing av fasaden vil det være å rengjøre, flekkpusse og male opp igjen med silikatmaling.